Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

петак, 28. септембар 2007.

Конзорцијум основних и средњих школа Смедеревске Паланке ‎и Општина Смедеревска Паланка конкурисали су за средства из ‎Националног инвестиционог плана

Конзорцијум 3 средње школе и 10 основних школа у саставу ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић", ОШ "Вук Караџић", Машинско-електротехничка школа "Гоша", ХТПШ "Жикица Дамњановић", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, ОШ "Ђорђе Јовановић" , ОШ "Лазар Станојевић", ОШ "Радомир Лазић", ОШ "Милија Ракић", ОШ "Станоје Главаш", и ОШ "Брана Јевтић" Кусадак и Општина Смедеревска Паланка конкурисаo je, на бази Уговора о пословно-техничкој сарадњи који је потписан 27.9.2007.г,са 3 пројекта за средства из Националног инвестиционог плана и то:

 • 1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА;
 • 2. МОБИЛНИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КАБИНЕТИ И ОБУКА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ; и
 • 3. ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА.

Ситуацији која је довела до потребе за реализацијом наведена три пројекта је немогућност обезбеђења довољног нивоа финансијских средстава у оквиру буџета Општине Смедеревска Паланка и поред чињенице да је један од приоритета за 2008.г. инвестиционо одржавање основних и средњих школа, њихово опремање и изградња котларница на гас пошто је у току гасификација Општине.

Конзорцијум сачињава 6 сеоских и 4 градске основне школе и 3 средње школе са 6105 ученика (3153 дечака и 2952 девојчица) и 537 наставника.

Циљеви пројекта ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА су:

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 711 ученика (354 дечака и 357 девојчица), 51 наставника и 15 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Херој Радмила Шишковић»
 • 2. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 988 ученика (542 дечака и 446 девојчица), 76 наставника и 26 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Херој Иван Мукер»
 • 3. Унапређен је квалитет услова извођења наставе за 501 ученика (221 дечака и 188 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Олга Милошевић»
 • 4. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 409 ученика (354 дечака и 357 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Вук Караџић»
 • 5. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 609 ученика (137 дечака и 472 девојчице), 77 наставника и 15 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде Хемијско-технолошка и прехрамбена школа „Жикица Дамњановић“
 • 6. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 585 ученика (243 дечака и 342 девојчица), 47 наставника и 14 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ПАЛАНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
 • 7. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 374 ученика (181 дечака и 193 девојчица), 30 наставника и 13 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Ђорђе Јовановић"
 • 8. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 166 ученика (65 дечака и 101 девојчица), 20 наставника и 11 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Лазар Станојевић" и инвестиционим одржавањем зграде подручног одељења у Ватошеву.
 • 9. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 142 ученика (74 дечака и 68 девојчица), 22 наставника и 10 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Милија Ракић" и одељењa у Башину.
 • 10. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 433 ученика (232 дечака и 201 девојчица), 32 наставника и 14 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Радомир Лазић.

Циљ пројекта "МОБИЛНИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КАБИНЕТИ И ОБУКА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ" је

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе коришћењем 13 мобилних мултимедијалних кабинета за 6105 ученика (3153 дечака и 2952 девојчица) и 537 наставника у ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић", ОШ "Вук Караџић", Машинско-електротехничка школа "Гоша", ХТПШ "Жикица Дамњановић", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, ОШ "Ђорђе Јовановић" , ОШ "Лазар Станојевић", ОШ "Радомир Лазић", ОШ "Милија Ракић", ОШ "Станоје Главаш" и ОШ «Брана Јефтић».

Циљеви пројекта «ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА» су

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 988 ученика (542 дечака и 446 девојчица), 76 наставника и 26 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у ОШ «Херој Иван Мукер».
 • 2. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 586 ученика (531 дечака и 55 девојчица), 56 наставника и 19 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у МЕШ ГОША
 • 3. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 409 ученика (221 дечака и 178 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у ОШ «Вук Караџић».

Укупна вредност три пројекта је 120.7 милиона динара.

Додатне информације могу да се добију од Ненада Марковића, председника актива директора основних и средњих школа Општине Смедеревска Паланка на телефону 026/322-060 или преко блога http://ossosp.blogspot.com/ .

петак, 07. септембар 2007.

Одлука о учешћу у Националном инвестиционом плану

На седници одржаној 7.9.2007.г. Актив директора основних и средњих школа Општине Смедеревска Паланка донео је одлуку о заједничком учешћу на јавном позиву за средства из Националног инвестиционог плана. Планирано је да се припреме пројекти/програми за санацију, адаптацију и реконструкцију објеката као и за опремање основних и средњих школа. На састанку је одређена радна група која ће извршити припрему пројеката. За координатора радне групе је одређен Ненад Марковић, директор ОШ "Херој Радмила Шишковић". За стручног консултанта за системска питања одређен је Милан Милошевић, магистар системологије и логистике. Сагласно акционом плану за припрему пројеката следећи координациони састанак актива директора основних и средњих школа је заказан за 14.9.2007.г.