Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

среда, 20. фебруар 2008.

Четвртак, 21. фебруар 2008. године нерадан дан за све школе у Србији

Сапштење Министарства просвете, 20. фебруар 2008. године

Поштујући вољу грађана Републике Србије, а у складу са политиком Владе и законским овлашћењима, Министарство просвете донело је одлуку да четвртак, 21. фебруар 2008. године, за све школе на територији Републике Србије буде нерадан дан.

Министарство просвете је ову одлуку донело како би се омогућило присуство просветних радника из целе Србије великом народном скупу у Београду – Косово је Србија, против једностраног и противправног проглашења независности јужне српске покрајине Косово и Метохија.

субота, 09. фебруар 2008.

ИКТ У НАСТАВИ 2008.

Информација са сајта http://cnti.info.

ИКТ У НАСТАВИ 2008

Поштовани наставниче,

ИКТ У НАСТАВИ 2008 је део иницијативе „Партнер у учењу“ (Partners in Learning) којом компанија Microsoft у сарадњи са Центром за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ), жели да пружи подршку предавачима у настојању да уведу технологију у своје учионице и тиме унапреде наставу. У нашој земљи конкурс се спроводи по други пут. Материјали за наставу су иницијално креирани од стране ISTE (International Society for Techology in Education), а за потребе нашег образовног система су прилагођени од стране ЦНТИ-а. Од наставника и ученика се очекује нешто ново, потребна им је стручност у сарадњи, комуникацији и управљању информацијама - вештине 21. века.

Конкурс је намењен свим наставницима и изазов конкурса је могуће применити у свим предметима који се реализују у редовној и додатној настави као и на секцијама.

Основни концепт конкурса се базира на реализацији добро осмишљене проблемске наставе уз примену информационо-комуникационе технологије, која ученицима и наставницима нудил нову, интердисциплинарну форму комуникације, наспрам фронталне наставе која је практично доминантни облик рада у нашој учионици. Наставник узима улогу медијатора, тренера, саветника који помаже ученику да учи кроз истраживање.

Ко може да учествује?

Наставници свих предмета у основним и средњим школама који пројекат реализују са ученицима од 11. до 18. године старости, организовани у тимове. Један наставник може да учествује у пријави на конкурс само са једним одељењем из основне или средње школе из Србије. Једно одељење може да води и више наставника у сарадњи, с тим што се број награда неће увећавати према броју наставника.

Које су награде за победнике конкурса?

За најбоље реализације наставних јединица предвиђене су награде наставницима и ученицима које ће бити додељене на завршној свечаности. У оквиру обе такмичарске категорије (основних и средњих школа) биће подељена по једна награда за прво, друго и треће место.

Награде за наставнике су:

 • 1. награда: нотебоок рачунар
 • 2. награда: дигитална камера
 • 3. награда: дигитални фотоапарат

Предвиђене су и лепе награде за ученике победничких тимова. Сви радови биће објављени на посебној wеб страници.

Како реализовати пројекат ?

Наставник бира цело одељење или групу ученика (најмање 12 ученика), са којом ће реализовати пројекат, дели их на тимове, упознаје их са задатком и ставља изазов пред њих. На располагању има Упутство за реализацију. Циљ пројекта је да се истраживањем научи што више о теми. Тимови ученика истражују и активно учествују у разради наставне јединице уз помоћ савремених ИК технологија у укупном трајању од четири школска часа. Сваки час биће праћен наставниковом припремом за час и фотографијама. Током процеса планирања, за наставника је важно да уочи и дефинише знања, вештине и ставове које очекује да ће ученици стећи током свих активности рада.

Које су теме?

1. Највећи светски хероји

Ученици истражују светске културе и испитују хероје из прошлости који се још увек поштују у тим културама, а затим креирају књигу (са дизајном корица) или презентацију о пет највећих светских хероја по њиховом избору.

2. Велика књига великих мислилаца

Ученици истражују прошлост и значај Нобелове награде, као и животе и достигнућа добитника награде, а затим креирају књигу (са дизајном корица) или презентацију о пет одабраних нобеловаца.

Какав је распоред конкурса?

 • Време пријаве пројекта: од 1. фебруара до 30. априла 2008. год.
 • Рок за пријем радова: од 1. маја 2008. год. до 15. јул 2008. год.
 • Рок за објављивање резултата: 15. септембар 2008. год.
 • Свечана додела награда: крајем септембра 2008. год.

Потребни обрасци и упутства

Кликните испод на понуђене ставке да бисте преузели потребне обрасце и упутства.

Обрасци:

Упутства:

Пријава на конкурс

Пријављивање се врши слањем попуњеног пријавног листа искључиво на е-маил: ict@cnti.info. Пријавни лист попунити у фонту Тимес Неw Роман. Обавештење о пријему Ваше поруке добићете аутоматски на е-маил адресу са које сте послали пријаву.

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ШКОЛСКОЈ 2007/2008 ГОДИНИ

Информација са сајта http://cnti.info.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ШКОЛСКОЈ 2007/2008 ГОДИНИ

Републичко такмичење из Информатике и рачунарства у организацији Друштва математичара Србије и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике школске 2007/2008 за ученике оновне школе одржаће се према календару такмичења Министарства просвете и спорта.

Више о такмичењу прочитајте овде:

Основне одредбе

Правилник и пропозиције за такмичење из области Информатике и рачунарства ученика основне школе усаглашен је са «Стручним упутством о организовању такмичења ученика основне школе» које је издало Министарство просвете и спорта (Број: 611-00-000095/2006-03 у Београду: 21.02.2006.).

Приликом уписа у средњу школу, ученику осмог разреда основне школе који освоји прво, друго и треће место на такмичењу додељују се бодови у складу са чланом 5. Правилника о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', бр. 43/04). Овим Правилником прописани су наставни предмети из којих се ученику додељују бодови и то: из српског језика, матерњег језика националне мањине, страног језика, историје, математике, физике, хемије, биологије, географије, Информатике и рачунарства, музичке, ликовне и физичке културе.

Такмичење из Информатике и рачунарства је ваннаставна активност ученика, која се организује у циљу представљања стеченог знања, умења и вештина из ове области образовно-васпитног рада. Такмичењем се вреднују и рангирају наставна постигнућа и стваралаштво ученика.

Циљ такмичења је представљање постигнућа и резултата образовно-васпитног рада учесника такмичења – ученика, наставника и школе.

Задаци такмичења су:

 • провера нивоа усвојеног и стеченог знања ученика,
 • рангирање степена и нивоа постигнућа ученика,
 • афирмација наставних резултата,
 • јавно представљање стечених знања, умења, вештина и стваралаштва ученика.

Организатори такмичења и су Министарство просвете и спорта, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Друштво математичара Србије и други организатори у сарадњи са Министарством просвете и спорта.

II Врсте и нивои такмичења

Такмичење из информатике и рачунарства спроводи се на следећим нивоима:

 • школско такмичење
 • општинско такмичење
 • окружно/градско такмичење
 • републичко такмичење

Школско такмичење је обавезни ниво такмичења. Организује га стручно веће школе за Информатику и рачунарство, за све ученике од V до VIII разреда. На вишем нивоу такмичења могу да учествују само ученици школа које су организовале школско такмичење.

Општинско такмичење организују општински активи стручног друштва за Информатику и рачунарство.

На општинском такмичењу учествују најбоље пласирани ученици са школских такмичења.

Окружна такмичења организују школе и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Друштво математичара Србије као и други организатори у сарадњи са Министарством просвете и спорта.

Тестови и задаци се дистрибуирају школама домаћинима преко школских управа Министарства просвете.

Ко може да учествује?Учешће на такмичењу могу да узми сви ученици узраста од V до VIII разреда основне школе који остваре одговарајући успех на школским такмичењима у складу са стручним упутством Mинистарства просвете и спорта.

Такмичари се пласирају на следећи ниво такмичења уколико остваре одређени успех и достигну одређени бодовни прaг (детаљније у стручном упутству за реализацију такмичења Министарства просвете или у правилнику).

Извршни организатори:

Министарство просвете и спорта републике Србије, Београд

11000 Београд - Немањина 22-24

Тел/Факс: 011/26-58-439

web: http://www.mps.sr.gov.yu/

Друштво математичара Србије

Кнез Михаилова 35/IV П.О. Боx 355

11000 Београд

Тел/фаx: + 381 11 30 36 819

web: http://www.dms.org.yu/

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике – Нови Сад

21000 Нови Сад - Булевар ослобођења 39

Тел/Факс: +381 21 442 352

web: http://www.cnti.info

Покровитељ: Министарство просвете и спорта РепObjavi postублике Србије, Београд

Контакт особа:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад:

1. Јован Сандић +381 21 442352; +381 64 22 02 740

четвртак, 07. фебруар 2008.

Календар такмичења основних школа у Општини Смедеревска Паланка

 • Пренесите PDF верзију документа у свој рачунар са линка.
 • Погледајте слајдшоу фотографија ОШ "Херој Радмила Шишковић" са линка.
 • Погледајте видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" на линку.
 • Посетите блог ОШ "Херој Радмила Шишковић" на линку.
 • Посетите социјалну мрежу ОШ "Херој Радмила Шишковић" (у развоју) на линку.
Посетите OSHRS