Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

понедељак, 31. март 2008.

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА. Објављујемо позив у целини.
Република Србија ВЛАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН Број: 454-00-01/2008-01 Београд, 27. март 2008. године

На основу члана 4. cтав 3. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи („Службени гласник РС“, број 29/08)

Канцеларија за Национални инвестициони план објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

1. Предмет јавног позива је пријављивање пројеката за средства из Националног инвестиционог плана Републике Србије за буџетску 2009. годину.

2. Пројекaт се може пријавити од 31. марта до 15. маја 2008. године.

3. Право пријављивања пројекта имају овлашћени подносиоци пријаве пројеката, одређени чланом 5. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи, и то:

 • министарствo,
 • Канцеларија за НИП,
 • државни орган и организацијa,
 • јавнa установa,
 • аутономна покрајина,
 • oпштина,
 • град,
 • град Београд,
 • удружења грађана.

Пројекат могу заједнички да пријаве више овлашћених подносилаца.

4. Стратешки приоритети, чијем остварењу треба да допринесу пројекти НИП-а, јесу:

 • 1) развој инфраструктуре која ће допринети одрживом економском развоју, побољшању животног стандарда, смањењу сиромаштва, смањењу зависности од климатских промена, заштити и очувању животне средине и равномерном регионалном развоју;
 • 2) повећање запослености;
 • 3) образовање усмерено на стицање знања и способности потребних за раст и повећање конкурентности националне економије и технолошки развој;
 • 4) рурални развој;
 • 5) привредни и социјални развој Косова и Метохије, ради стварања услова за опстанак Срба на Косову и Метохији и за повратак интерно расељених лица на Косово и Метохију.

5. Пројекaт се пријављујe тако што се попуњава Oбразац 1 - Пријава пројекта за Национални инвестициони план Републике Србије за 2009. годину, на интернет страници Канцеларије за НИП ( www.nip.sr.gov.yu ).

Пројекти НИП-а чије се спровођење наставља у наредној години (раније одобрен пројекти) морају се пријавити на исти начин.

6. Непотпуна пријава, пријава која има друге формалне недостатке и пријава која није благовремена не узима се у разматрање.

7. Оцена и одабир пројеката обављаће се у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи.

8. По оцени пројеката, Канцеларија за НИП рангира пројекте према утврђеним критеријумима, распоређује их према корисницима буџета у чијим би буџетским разделима, с обзиром на надлежност, требало да буду пројекти и сачињава нацрт листе пројеката за финансирање из средстава НИП-а РС у 2009. години. Пошто министар задужен за спровођење НИП-а размотри и одобри нацрт листе пројеката упућује га Влади ради усвајања.

9. Oдобрена листа пројеката биће објављена у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Канцеларије за НИП.

Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за Национални инвестициони план на телефону: 011 20 20 059.


Са линка са сајта Национални инвестициони план.
Корисна документација:

понедељак, 24. март 2008.

Ликовни конкурс шпанске организације „Peace and Cooperation“

У прилогу достављамо Информацију о ликовном конкурсу шпанске организације „Peace and Cooperation“, у оквиру кога се школама додељује међународна награда. Тема конкурса је: „Вода за све“.

четвртак, 20. март 2008.

Фестивал "Мала дечија сцена"

У току је пријављивање за Фестивал МАДЕС (Мала дечија сцена) који ће се одржати у Церовцу од 08. до 13. маја 2008. Потребна документација:

У току фестивала, као пратеће манифестације, организују се тематске изложбе, ревије филмова, стручна саветовања и разговори, концерти, књижевне вечери и слично.

За све информације обратити се ОШ '' Милија Ракић '' Церовац
У току трајања фестивала контакт телефони су:
 • 026/ 383 053 (Школа)
 • 026/ 383 000 (МЗ Церовац)
Блог Фестивала је на адреси festival-mades.blogspot.com.

субота, 15. март 2008.

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржано је Општинско такмичење из математике Смедеревске Паланке за ученике основних школа

Данас је у ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржано Општинско такмичење из математике Општине Смедеревска Паланка за ученике основних школа на коме је учествовало 215 ученика и то 65 ученика 3. разреда, 64 ученика 4. разреда, 37 ученика 5. разреда, 20 ученика 6. разреда, 15 ученика 7. разреда и 14 ученика 8. разреда. Резултати су у следећим фајловима

уторак, 04. март 2008.

Електронски курс ”Дигитални филмови у настави”

Кроз свој програм Партнер у учењу Microsoft пружа помоћ у стручном усавршавању наставника и осавремењавању образовних програма, ради унапређења наставе и процеса учења. Најновији електронски курс je Дигитални филмови у настави

„Дигитални филмови у настави” је електронски курс стручног усавршавања наставника Електронског факултета у Нишу, прављен за програм Мајкрософта “Партнер у учењу“ посвећен дигиталним филмовима у настави који има три циља:

 • да помогне наставницима да савладају вештину прављења филмова коју могу искористити за припрему својих наставних материјала кроз лекције о прављењу дигиталног филма у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди добар образовни материјал за ученике који наставници могу да искористе на часовима за подучавање основа дигиталног филма (материјал је подељен у 3 лекције) у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди савете за подучавање ученика уз помоћ ових материјала и идеје за наставнике о томе како могу да примене ову обуку за нове пројекте са ученицима у настави (кроз размену мишљења између самих наставника, на форумима посвећеним овој теми).
 • Курс траје месец дана и састоји се из 4 лекције које се наставницима достављају на недељном нивоу.

  Нема тестирања знања наставника.

  Курс није акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

  Награде за учеснике курса се додељују искључиво на основу учешћа на форумима.

  Прва лекција курса је посвећена педагошком уводу у тему курса и идејама за употребу дигиталних филмова у настави, а следеће три лекције покривају технику израде дигиталног филма који не тражи предзнање полазника у области израде дигиталних филмова. Симболичне награде за учеснике који су највише помогли колегама у савладавању градива курса и унапређивању процеса наставе су:

  • 3 дигиталнафотоапаратаА560 саштампачемфотографија
  • 7 ВебкамераМајкрософтЛајфкемВX-300
  • 5 Кењон Ноутбук Мек ЦН-НП1
  • 5 МС читача отисака прстију
  • 10 софтверских пакета Мајкрософт Студент са Енкартом (добитнике награда одређују модератори курса).

  КУРС ЈЕ НАМЕЊЕН СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СВИХ НАСТАВНИКА, А НЕ САМО НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ.

  Додатне информације и пријављивање на курс је на адреси http://www.pil-vb.net.

  Трајање курса:4 недељe Време за изучавање једне лекције: 60 минута