Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

петак, 03. април 2009.

Фестивал "Мала дечја сцена" (Фестивал МАДЕС)

У току је пријављивање за Фестивал МАДЕС (Фестивал "Мала дечја сцена") који ће се одржати у Церовцу од 08. до 11. маја 2009.
Потребна документација:

У току фестивала, као пратеће манифестације, организују се тематске изложбе, стручна саветовања и разговори, концерти, књижевне вечери и слично.

Рок за пријављивање је 25.4.2009.

За све информације обратити се ОШ '' Милија Ракић '' Церовац У току трајања фестивала контакт телефони су:
 • 026/ 383 053 (Школа)
 • 026/ 383 000 (МЗ Церовац)
Комуникациони канали за промоцију Фестивала су:
Фестивал МАДЕС можете помоћи донацијом на жиро рачун ОШ "Милија Ракић", Церовац, број рачуна 840-1982760-82 модел 97, позив на број 35-009417423780001912 са напоменом "ДОНАЦИЈА ЗА МАДЕС"

Албум са фотографијама са претходног фестивала је на линку http://picasaweb.google.com/festival.mades. Слајдшоу са 1. представе 2008.г. је следећи:

четвртак, 12. март 2009.

Пролећна акција «У сусрет пролећу – помозимо да наш град буде лепши»

У организацији « Тројон – Фишер « и GTCT – a крајем прошле године започета је aкција – мапирање града која, нажалост, није завршена. На иницијативу Еколошке секције ОШ «Херој Радмила Шишковић» и Општинског савета за екологију, ове године наставља се акција под називом «У сусрет пролећу – помозимо да наш град буде лепши». Акција се наставља са жељом да град заиста изгледа боље и лепше. Акција ће се састојати из презентације ученичких радова: фотографија, цртежа и мапа града и села. Окружени смо гомилом смећа, пролазимо поред препуних и преврнутих контејнера, гледамо дрвеће окићено најлонским кесама и шетамо крај река у којима плутају флаше, аутомобилске гуме и ко зна шта све још. То су лоши примери, то је наше огледало и то треба забележити, фотографисати. На срећу имамо и лепо уређена дворишта, чисте фасаде и сређене улазе у поједине зграде и установе. Наравно и то треба забележити. Ова акција предвиђа и чишћење и сређивање средине у којој живимо. Средимо своје двориште, улицу, град, село. Ученички радови треба да садрже: име ученика, име школе, разред и одељење и прикупљаће се до 20.3.2009. год. Стручна комисија у саставу: професор ликовне културе, представник Тројон – Фишер – а, представник фонда за екологију и представник ЈП Микуља изабраће радове који ће бити изложени у холу испред сале Скупштине општине од 21- 27. марта 2009. год. Тада ће изложба бити затворена и додељене награде (прва, друга и трећа награда). Поред тих награда сви ученици у овој акцији добиће беџ, мајцу, свеску и оловку. Све школе које учествују у овој акцији добиће по једну садницу за своје двориште. Верујемо да ћемо код деце лако и брзи пробудити свест о заштити и очувању животне средине. Није довољно да се стално питамо: ДОКЛЕ ОВАКО? Треба да учинимо нешто конкретно, а у супротном брзо ћемо остати и без ваздуха и без пијаћих вода, а без њих се не може. Ако после те акције наш град буде бар мало другачији и лепши, онда је акција успела.

уторак, 04. новембар 2008.

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

Документација за учешће на Конкурсу мора да садржи следеће прилоге: 1. попуњен формулар на највише осам страна куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 2. резиме програма на једној страни куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 3. детаљан опис садржаја и врста активности на највише 4 стране куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 4. писана препорука установе која подржава програм 5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм, 6. доказ о уплати 6.000,00 динара на име покрића трошкова стручних и административно-техничких трошкова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Писану препоруку из тачке 4. може издати само установа, стручно друштво, односно институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања. Конкурсну документацију је потребно попуњавати службеним писмом, користити фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2003).

Пријавни формулар

Резиме

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2008. године, искључиво препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2, уз назнаку: „за конкурс“. Непотпуна и неблаговремено послата документација неће бити разматрана.

О резултатима конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до 31.03.2009. године.

ДОПУНА ЗА КОНКУРС:

У циљу унапређивања понуде програма стручног усавршавања, позивамо Вас да приликом пријављивања у оквиру одређених области размислите о програмима који обухватају следеће теме. Области: Српски језик,књижевност, библиотекарство: - програми из методике наставе српског језика; Математика и информатика: - стручни и методички програми из информатике, а не обуке за рад на рачунару; Друштвене науке: - програми који се базирају на коришћењу савремене литературе; Природне науке: -програми из предмета хемија; Средње стручно образовање: - програми из методике наставе средње стручног образовања, - уколико аутори предлажу програмске пакете, да доставе потврду о лиценци; Уметности: - програми који се ослањају на наставни план и програм, - програми за музичке инструменте којих нема у Каталогу за 2008/09. год.; Предшколско васпитање и образовање: - програми о методици припремног предшколског програма, - програми за рад са децом на јасленом узрасту , - програми о тимском раду у предшколској установи; Деца са посебним потребама: - програми подршке и рада са даровитим ученицима, - индивидуални планови подршке за децу и ученике (како се пишу, ко их пише, како се реализују, када се и зашто врши ревизија).

НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, 11000 Београд у сарадњи са Мicrosoft-oм расписује НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана . Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе. Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода

Основне школе

Средње школе

Регистрација тимова 27.10.2008.-28.11.2008. 24.11.2008.-16.01.2009.
Достављање радова 24.11.2008.-16.01.2009. 19.01.2009.-06.03.2009.

Рад би требало да представља приказ тематске целине наставне јединице која је обавезно реализована на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Ове године саставни део пријављеног рада је и упитник за самовредновање. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 2MB (у зипованом или оригиналном PPT облику) .

Упутство за попуњавање и достављање PPT презентације

Резултати конкурса биће објављени до половине маја 2009. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2009 . За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде: Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима . Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима . Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима . Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

четвртак, 21. август 2008.

К О Н К У Р С за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

Министарство рада и социјалне политке Републике Србије

расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

I УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс могу да се пријаве редовни ученици/це уписани у први, други, трећи или четврти разред средње школе, са седиштем на територији Републике Србије, у школској 2008/2009. години, који нису остварили стипендију, ученички кредит или сличан облик давања по другом основу односно из другог извора финансирања, а који испуњавају следеће услове:

Материјални статус

Социјални критеријуми по којима ће се вршити селекција:

• Породица у којој живи, или сам ученик/ца, остварује право на материјално обезбеђење, по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана • Уколико ученик/ца има статус избеглог лица и живи у породици у којој одрасли члан/чланови, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева за стипендију, има/имају укупан просечни месечни нето приход/приходе који подељен/подељени на све чланове породице даје износ који је испод износа неопорезивог дела зараде, утврђеног за исте месеце у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Ученику/ци који/која припада осетљивој групи деце без родитељског старања на смештају у установи социјалне заштите или другој породици, као и ученику/ци са инвалидитетом који живе у хранитељској породици, додељује се максимални број бодова по основу социјалних критеријума.

Припадност осетљивој друштвеној групи

Припадност детета некој од осетљивих друштвених група, и то:

 • Ученици/це без родитељског старања:
  • који се налазе на смештају у установи социјалне заштите;
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничким породицама (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством, а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад
 • Ученици/це који живе са једним родитељем (самохрани разведени родитељи, самохрани родитељ а други родитељ није жив, или је проглашен за умрлог, или се налази у иностранству а није му познато пребивалиште нити боравиште).
 • Ученици/це ромске националности
 • Ученици/це са инвалидитетом
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничкој породици (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад;
  • који живе са родитељима, односно у својој породици
 • Ученици/це са хроничним болестима
 • Ученици/це – деца несталих и киднапованих лица са Косова и Метохије и из република бивше СФРЈ
 • Ученици/це са избегличким статусом
 • Ученици/це са статусом расељеног лица са Косова и Метохије
 • Ученици/це повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици/це
 • Ученици/це из породица у којима је један од чланова/ица особа са инвалидитетом

Успех у школовању

Ученик/ца који/која испуњава један од социјалних критеријума, испуњава услове за доделу стипендије:

 • Уколико први пут уписује односно похађа I, II, III или IV разред средње школе, а током школовања у претходна три разреда, остварио/ла је најмање добар успех, с тим што може у највише једном од претходна три разреда, изузетно, остварити и довољан успех.

II ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Ученику/ци се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе коју похађа, за период од 10 месеци.

Месечни износ стипендије по кориснику/ци за школску 2008/09. годину је 3 840,00 РСД.

Заинтересовани кандидати/ткиње могу поднети пријаву на конкурс, искључиво на прописаном обрасцу, уз сва потребна документа средњој школи коју ученик/ца похађа. Заинтересовани кандидати/киње могу бесплатно преузети прописани образац пријаве на конкурс, списак потребних докумената, као и Правила за доделу стипендија, у средњој школи.

Рок за пријављивање на конкурс почиње одмах по објављивању овог конкурса и завршава се закључно са 15. септембром 2008. године.

Школа је дужна да у року од 8 дана од затварања конкурса, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених кандидата/киња (на прописаном обрасцу), поднете пријаве и конкурса документа достави Министарству рада и социјалне политике Републике Србије, Јединици за управљање пројектом Формирање фонда за стипендирање сиромашних средњошколаца, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, канцеларија 111 са назнаком „За Конкурс за доделу стипендија за средњошколце“.

Конкурсне пријаве поднете од неовлашћених лица, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Документовани писани приговори на Предлог листе кандидата/киња за стипендију, подносе се у року од 15 дана од дана њеног оглашавања и достављају директно на горе наведену адресу, са назнаком „Приговор на Предлог листе за доделу стипендија за средњошколце“.

Надлежни орган за доделу стипендија дужан је да у року од 30 дана по истеку конкурсног рока, формира Коначну листу ученика/ца и донесе одлуку о додели стипендија. Коначна листа корисника стипендија биће дистрибуирана школама на територији Републике Србије и објављена на веб сајту.

Све додатне информације могу се добити на телефон 011/301 4111 или преко веб-сајта www.minrzs.sr.gov.yu или www.prsp.sr.gov.yu
Прилози:

понедељак, 09. јун 2008.

Представљање савремених наставних средства

У склопу сарадње „Паланачке гимназије“ и Општине Смедеревска Паланка са Заводом за унапређење образовања и васпитања и фирме АGE на чијем челу је проф. Др Милан Распоповић, биће представљена савремена наставна средства:
 • интерактивна радна табла (удружује снагу рачунара и пројектора)
 • дигитални електронски комплети за демонстрацију и вежебе из природних наука (физика, хемија и биологија).
Место одржавања: Свечана сала "Паланачке гиманзије" Време одржавања презентације: среда, 11. јун 2008. године у 11:00 Коме је намењена презентација: професорима и наставницима природних наука, математике и информатике.

субота, 07. јун 2008.

Акција "Еунет за 5 - награђујемо одличне ученике основних и средњих школа"

Циљ акције је да се награде сви одлични ученици у земљи. Награда је бесплатан ДиалУп Интернет у периоду од 01. јула до 01. септембра 2008. године. Ученици поклон могу да активирају на свим наплатним местима ЕУнета, од 01. јула 2008. У акцију су укључене све основне и средње школе у Србији , а процена је да ће ове године бити 150.000 ђака са одличним успехом. Свим осталим основцима и средњошколцима, који ову школску годину нису завршили са одличним успехом, као и студентима државних и приватних факултета, ЕУнет је у истом временском периоду спремио летње промотивне цене за флат диал-уп у износу од 450 динара за месец дана и два месеца ЕУнет АДСЛ-а по цени једног уколико се пријаве до краја августа. Акцијом "ЕУнет за 5" ЕУнет жели да награди знање и успех. Намера је да млади стекну практичне вештине коришћења интернет техниологије, неопходне сваком информационом друштву. "ЕУнет за 5" део је дугорочног ЕУнет програма "Интернет у школама", у који је већ укључено преко 60 средњих школа. Као водећи Интернет провајдер у земљи, ово је наш допринос стратешком националном плану развоја информационог друштва. Критеријуми за акцију 1. Ко има право на награду?

 • Право на награду имају сви ученици основних и средњих школа који са одличним успехом заврше школску 2007/2008 годину.

2. Шта је награда?

 • Награда је бесплатан ЕУнет ФлатДиалУп у периоду од 01.јула до 01.септембра.

3. Како се реализује награда? Ученици који су остварили право на награду могу је реализовати:

 • доношењем фотокопије сведочанства на ЕУнет наплатна места
 • слањем скенираног сведочанства на е-маил адресу admin@eunet.yu. Потребно је да у е-маил-у ученик наведе и своје ЕУнет корисничко име.

Уколико ученик нема регистрован ЕунетДиал-ин налог потребно је да попуни формулар за регистрацију који може преузети на адреси http://www.eunet.rs/documents/pdf_formulari/Dial-in_EUnet_za5.pdf 4. Које су додатне погодности које остварују сви ученици основних и средњих школа и студенти? Сви ученици у оквиру ЕУнетовог националног програма "Интернет школама" добијају:

 • Унет ФлатДиалУп по промотивној цени од 450 дин
 • Два месеца ЕУнет АДСЛ-а по цени једног за кориснике који се пријаве за сервис у периоду од 01.јула до 01.септембра.

5. Да ли награда мозе да се пренесе на треће лице?

 • Награда не може да се пренесе на треће лице.

6. У ком периоду траје акција?

 • Акција траје од 01. јула до 01. септембра 2008. године.

Све додатне информације могу се добити преко ЕУнет Инфо Центра 0800 300 400 или на wеб адреси http://www.eunet.rs/eunetza5.